CARTREF CYSYLLTIADAU TRANS*  ADNODDAU ESTYN ALLAN DIGWYDDIADAU CYFARFODYDD PWY YDYM NI?

BETH MAE UNIQUE YN CYNNIG?

Cefnogaeth a Gwybodaeth
Mae Unique yn cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth i unigolion Trans* gan pobl Trans* eu hunain.  Mae gennym gyfoeth o brofiad personol a chysylltiadau defnyddiol o fewn y gymuned leol a'r proffesiynau gofalu.

Cyfarfodydd misol
Rydym yn cynnig amgylchedd cyfeillgar a diogel lle gall pobl trawsrywiol cyfarfod unwaith y mis, dod o hyd i gymorth a gwneud ffrindiau.  Mae Unique yn grwp cynhwysol sy'n croesawu pawb trawsrywiol, ble bynnag y maent ar y sbectrwm, ynghyd â phartneriaid, ffrindiau ac unrhyw un sy'n dymuno i gefnogi'r gymuned Drawsrywiol.

All-gymorth yn y gymuned ehangach

Mae Unique yn cynnig gwybodaeth a hyfforddiant i'r gymuned ehangach a chyrff cyhoeddus, er mwy hyrwyddo ymwybyddiaeth o pobl a materion Trans*.


   Mae Trans* yn derm cyffredinol, cynhwysol o unrhyw un sy'n teimlo bod y rhyw / rhywedd geni (gwryw neu fenyw) yn naill ai disgrifiad anghywir neu'n anghyflawn ohonyn nhw.


CYSYLLTWCH Â NI :
e-bost :
kathy@uniquetg.org.uk*


LAWRLWYTHWCH
FFURFLEN
GAIS
YMA